​Geotekniske boringer til erhvervsbyggerier

​Der stilles ofte krav fra myndigheder eller forsikringsselskaber om, at der skal foretages jordbundsundersøgelser inden en bebyggelse kan igangsættes. Det er nemlig vigtigt, at vide sig sikker på, at et givent jordområde er velegnet til bebyggelse.

Vi kan løse mange forskellige boringsopgaver i hele landet. Vores speciale er dybe geotekniske boringer, som er en relativ ny boringsmetode.

​Hvad er geotekniske boringer?

Geotekniske boringer skaber en teoretisk baggrund for fundering af byggerier, fordi du ved hjælp af sådan en boring kan finde ud af, hvorvidt et jordområde er egnet til bebyggelse.

Ved en geoteknisk boring borer vi ned i et givent jordområde. Her foretager vi forskellige jordprøver for hver eneste meter, vi borer – og vi borer dybt. Vi sender herefter jordprøverne til en geolog, som analyserer jorden.

På denne måde får du vigtig viden om og overblik over hvilke jordbundsforhold, der gør sig gældende i det område, du skal bygge i.​

Som tidligere beskrevet er geotekniske boringer vores specialeområde. Vi har blandt andet lavet geotekniske boringer for det nye hospital i Odense samt inden Københavns Motorring 3 blev etableret.

Du kan læse mere om vores hidtidige arbejde på siden om referencer.

HVAD KOSTER EN GEOTEKNISK BORING?

Prisen på geotekniske boringer varierer meget, og derfor er det svært at give en konkret og samlet pris uden at kende detaljerne for den enkelte opgave. Prisen afhænger nemlig af mange forskellige faktorer.

Du skal være velkommen til at kontakte os, så kan vi aftale nærmere.

KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE

Skal du igang med et erhvervsbyggeri, men mangler nogle erfarne brøndborere til at lave jordbundsundersøgelser for dig, så kan du kontakte os med det samme.

Kontakt os